Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2011

Ασφαλιστική εταιρεία προειδοποιεί για τους κινδύνους των ηλιακών καταιγίδων!