Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2011

Τα Χριστούγεννα έρχονται, το κράτος... παραμονεύει!!!


Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και η πιτσιρικομανία ετοιμάζεται για κάλαντα και χαρτζιλίκι...
Λόγω της ζήτησης που προβλέπεται,το κράτος εφαρμόζει νέο νόμο αστραπή.Από φέτος λοιπόν και για μια 25ετία όσα παιδιά θελήσουν να πουν τα κάλαντα, θα εκδίδουν άδεια καλαντοτριγωνοπαίχτη!!!

Παιδάκια, που θα θελήσουν να πουν τα κάλαντα, θα πρέπει να προσκομίσουν έως τις 9 ΔΕΚΕΜΒΡΗ τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις κατά τόπους νομαρχίες και μετά να μεταβούν στις ΔΟΥ που ανήκουν για να παραλάβουν μπλοκάκι αποδείξεων.
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1ο. Βεβαίωση του ΟΑΕΕ πέρι μη οφειλής
2ο. Βεβαίωση του ΙΚΑ πέρι μη απασχόλησης προσωπικού
3ο. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ περί μη λήψης επιδόματος
4ο. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δηματολόγιο
5ο. Παράβολο δημοσίου αξίας 50€
6ο. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 που θα αναφέρει ότι δεν έχουν γεννηθεί πριν γίνει πρωθυπουργος ο ΚΙΝΕΖΟΣ.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Οι καλαντοτριγωνοπαίχτες που θα συνοδεύουν τα κάλαντα από μουσικό όργανο υποχρεούνται να καταβάλλουν ΦΠΑ 23%
Εγγυητική επιστολή "πρώτης ζήτησης" υπέρ του δημοσίου, σε περίπτωση που υπάρχουν παραφωνίες, φάλτσα, ξεχαστούν τα λόγια κ.λ.π.

 
Οι παραβάτες θα διώκονται ποινικά.


Οι άδειες θα παραληφθούν από τους ενδιαφερόμενους στις 22 Δεκεμβρίου, θα ισχύουν για τις ημερομηνίες: 24/12 31/12 και 5/1/2012
Οι άδειες θα ανανεώνονται κάθε χρόνο, καταθέτοντας τα δικαιολογητικά που θα αναφέρονται για τη νέα χρονιά.
ΠΗΓΗ: μέλος-coyotee, http://greekddl.com/foroum


Δεν υπάρχουν σχόλια: